Vykdant projektą „Augalininkystės ir gyvulininkystės posričio modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas, modulinių mokymo programų išbandymas (mokymo vykdymas) profesinio mokymo įstaigose“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-017 parengta  ši mokomoji medžiaga modulis“ Įvadas“. Tai  elektroninė priemonė interaktyvioje aplinkoje

Mokymo priemonės bus naudojamos Alantos technologijos  ir verslo mokykloje vykdomoms mokymo programoms „Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas“, „Ekologinio ūkio darbuotojas“, „Žirgininkystės verslo darbuotojas“, Kaimo verslų darbuotojas“, „Technikos priežiūros verslo darbuotojo“  profesinio mokymo programoms, kuriose yra dalykai susiję su žemės ūkiu. Taip pat mokymo priemonėmis naudosis Utenos kolegijos „Žemės ūkio technologijų“ studijų programos studentai studijuojantys mūsų mokyklos bazėje, bei kitose  mokymo įstaigose, kurios vykdo profesinį mokymą pagal augalininkystės ir gyvulininkystės posričio mokymo programas.

 Mokomosios medžiagos modulis „Įvadas“  turinį sudaro darbuotojų saugos ir sveikatos (60 val.), bendravimo psichologijos ir estetikos (50 val.), ekonomikos ir verslo pagrindų (135 val.) dalykai. Modulyje yra 20 skyrių. Kiekviename skyriuje dėstomos temos prasideda tikslu ir uždaviniais, pateikti savarankiško ir kontrolinio darbo klausimai, praktinių darbų užduotys.

Atkreipiant mokinių dėmesį į tikslą, uždavinius, savarankiškus klausimus, naudojami skiriamieji ženklai:

Temos tikslai
Uždaviniai
Klausimai

Autoriai dėkoja, skaitytojams už pastabas ir pasiūlymus, kuriuos prašome siųsti į VšĮ Alantos TVM.

Tikime, įgytas žinias, gebėjimus ir įgūdžius pritaikysite dirbdami. Linkime sėkmės!

Ši mokymo priemonė skirta padėti mokiniui įgyti profesinę žemės ūkio gyvulių ar paukščių augintojo kvalifikaciją. Tikimės, kad mūsų parengta ši metodinė priemonė padės įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą poreikį, palengvins naujų kompetencijų ir kvalifikacijų siekimą.       

Mokymo priemonė sudaryta iš dviejų dalių: tai teorinė medžiaga ir praktinių darbų aprašymai. Visa medžiaga pateikiama dviem variantais: spausdintiniu ir elektroniniu. Mokiniai turėtų puikiai įsisavinti pateiktą medžiagą, jeigu turės pradines biologijos žinias ir gebės naudotis kompiuterinėmis technologijomis. 

Mūsų parengtoje mokymo priemonėje pateikiami gyvulininkystės ir paukštininkystės pagrindai,  nuorodos į išsamesnius šaltinius norintiems plačiau analizuoti pasirinktą gyvulininkystės šaką. Ruošdami šią metodinę medžagą stengėmės pateikti naujausias žinias apie žemės ūkio gyvulių ir paukščių genetines bei ūkines savybes, jų produkcijos rūšis, apžvelgėme jų šėrimo, veisimo,  parankos ir vertinimo naujausius metodus. Pateikėme labiausiai paplitusias ir naujai išvestas gyvulių bei paukščių veisles, nepamiršdami vietinių, lietuviškų veislių.

Paruoštų praktinių darbų atlikimas numatytas atliekti gamybinėse fermose ir laboratorijose, nes tai padės dar efektyviau įtvirtinti teorines žinias. Praktiniai darbai apima visus teorinės dalies gyvulininkystės ir paukštininkystės skyrius.

Mokymo priemonės sudarytojai dėkoja leidinio recenzentėms Birutei Petronienei ir Ramutei Žiagūnienei  už vertingas pastabas ir patarimus.